AGA SERVIS

Opravy kotlů

AGA

PRODEJNA, PROVOZOVNA:

 

AGA servis spol s.r.o.

Belnická 681

252 42 Jesenice u Prahy

 

PROVOZOVNA:

Bělehradská 33/1115

120 00 Praha 2

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

adresa: Renoirova 621/2

152 00 Praha 5 Hlubočepy

IČ: 25698486

DIČ: CZ25698486

bank. spojení : ČS a.s.

č.ú. 129775309/0800

 

DISPEČINK:
Belnická 681 Jesenice u Prahy
TEL.
Vodafone:+420777012777
O2:+420724112777
T-mobile:+420736212777

e-mail: dispecink@agaservis.cz

           objednavky@agaservis.cz 

 

Montáže plynových kotlů :

Jakub Hrubý

tel: 733 212 777

mail: jakub.hruby@agaservis.cz

 

Rady porady o plynových kotlích každé pondělí 8-10h

tel : 737 812 777

mail: servis@agaservis.cz

 

Pracovní doba:
pondělí:7:00 - 18:00
úterý:7:00 - 18:00
středa:7:00 - 18:00
čtvrtek:7:00 - 18:00

pátek:

7:00 - 16:00
so+ne:

 POHOTOVOST

739 312 777

Pohotovostní servis
telefon739 312 777

Mimo pracovní dobu prosím zasílejte

objedávky mailem :

objednavky@agaservis.cz

 

medium 5

 

agaQR

 

google plus logo facebook twitter in

Akceptujeme platební karty:
platebni-karty-webm 

Home Kotle na dřevo a biomasu

Kotle na dřevo a biomasu

Naše firma je montážní a servisní firmou na kotle ROJEK

 

Kotel ROJEK A 15 splňuje Třídu 4 dle ČSN EN 303 – 5, také splňujeme požadavky pro čerpání dotace v ČR z programu „ Zelená úsporám“, nebo dotace pro Moravskoslezský kraj a Ústecký a Středočeský kraj.

  Dále nabízíme teplovodní kotel s automatickou dodávkou paliva  ROJEK A 15 U – s retortovým hořákem, který umožňuje spalovat v automatickém režimu čisté bílé dřevní pelety nebo i méně kvalitní pelety s příměsí kůry o průměru 6 – 8 mm a hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. U tohoto provedení nelze žádat o dotaci ze SFŽP „ Zelená úsporám“, ale splňujeme požadavky pro čerpání dotace pro Moravskoslezský kraj a Ústeckém a Středočeském kraji.

  Kotel A 15 U splňuje požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně Třídu 3 na palivo čisté bílé dřevěné pelety  a hnědé uhlí ořech 2. (Na pelety splňuje emisní Třídu 4).

  Tyto teplovodní kotle řady ROJEK A 15 a A 15 U nejsou vybaveny dochlazovací smyčkou (ochrana proti  přetopení - pro jenom automatický režim není nutná)

  Na těsnost kotlového tělesa kotlů  ROJEK TKA a ROJEK A 15 je základní záruka 3 roky nebo prodloužená záruka 5 roků při používání garantovaného a certifikovaného paliva a při dodržení provozních podmínek.

 

 

 A 25-500

Kotel A 15 U splňuje požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně Třídu 3 na palivo čisté bílé dřevěné pelety  a hnědé uhlí ořech 2. (Na pelety splňuje emisní Třídu 4).

  Tyto teplovodní kotle řady ROJEK A 15 a A 15 U nejsou vybaveny dochlazovací smyčkou (ochrana proti  přetopení - pro jenom automatický režim není nutná)

  Na těsnost kotlového tělesa kotlů  ROJEK TKA a ROJEK A 15 je základní záruka 3 roky nebo prodloužená záruka 5 roků při používání garantovaného a certifikovaného paliva a při dodržení provozních podmínek.

 

Závěr:

  Je nutné vědět co chcete spalovat, jaká kvalita a hlavně vlhkost paliva bude a jak chcete do kotle přikládat jestli ručně nebo automaticky. Pak už jenom dle tepelných ztrát objektu zvolit výkonový stupeň kotle, kde se doporučuje spíš kotel lehce poddimenzovat než předimenzovat.

 

 

 

 A15U 500

 

 

    Řady ROJEK KTP. Výkony jsou 20, 25, 30, 40, 49 a 80 kW.

  Teplovodní zplyňovací kotle jsou vybaveny v základu standardně dochlazovací smyčkou (ochrana proti  přetopení) a splňují požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně Třídu 3 na palivo hnědé uhlí Kostka při jmenovitém výkonu. 

  Tyto teplovodní kotle jsou určeny pro spalování hnědého uhlí - Kostka (40 – 100 mm), vlhkost paliva max. do 35 %, výhřevnost 17 – 23 MJ.kg-1. Dále jsou určeny ke spalování palivového polenového dřeva – kusové dřevo o délce 330 – 580 – 1000 mm podle typu kotle a podle typu paliva. Vlhkost paliva nejlépe do 20 %, výhřevnost 14 – 18 MJ.kg-1.  krátkého kusového dřeva, doplňkově se dřevem nebo uhlím pilin, hoblin, štěpky, čerstvých pilin, vlhčí štěpky i ostatní vlhčí biomasy, nebo dřevěných a hnědouhelných briket. Jednotlivá paliva lze a je doporučované i míchat. To je umožněno originální konstrukcí spalovacího prostoru kotle. Alternativně lze používat a míchat dřevo a hnědé uhlí nebo dřevo a černé uhlí. Popřípadě spalovat samotné hnědé nebo černé uhlí, kde je doporučovaná velikost Kostka nebo i případně Ořech 1.

Na těsnost kotlového tělesa je základní záruka 6 roků při dodržení provozních podmínek.

  Na těsnost kotlového tělesa při zapojení kotle s akumulační nádrží ROJEK je prodloužená záruka 7 roků při dodržení provozních podmínek.

  Výrobce nepodmiňuje 6 - letou záruku druhem používaného paliva. Při spalování vlhkého dřeva je třeba brát na vědomí, že dojde ke snížení jmenovitého výkonu kotle a to úměrně vlhkosti paliva a dojde k navýšení spotřeby paliva. Čerstvé dřevo špatně hoří, silně kouří a podstatně zkracuje životnost kotle a komínu. Výkon kotle poklesne až na 50 % a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek.

 Teplovodní kotle řady ROJEK KTP na ruční přikládání do 49 kW výkonu, lze velmi snadno a rychle doplnit o vysoce kvalitní peletové hořáky a zásobníky s podavači na dřevěné pelety. Tím zákazník získá plně komfortní automatický teplovodní kotel na spalování jenom kvalitní bílé dřevěné pelety o průměru 6 mm.

  Kombinací kotle ROJEK KTP a hořáku Ferroli SUN P7 vznikly kotle   ROJEK KTP 20 PELLET, ROJEK KTP 25 PELLET, ROJEK KTP 30 PELLET.

  Tyto teplovodní kotle s automatickou dodávkou paliva jsou určeny pro spalování v automatickém režimu jenom kvalitních dřevěných pelet průměr 6 mm - kvalita dle přílohy A.2  ČSN 83 8202. Alternativně lze kotel provozovat jako kotel s ručním přikládáním palivo – kusové dřevo nebo krátké kusové dřevo – vlhkost paliva 20 %, výhřevnost 14 – 18 MJ.kg -1 a hnědé uhlí, výhřevnost 16 MJ.kg -1 .

  Automatický teplovodní kotel ROJEK KTP PELLET je sestaven ze dvou základních částí – kotlového tělesa kotle ROJEK KTP a hořáku FERROLI SUN P7. Kotlové těleso je svařovaná konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou prováděny v ochranné atmosféře. Kotel je opatřen čistícími dvířky, kterými lze velice snadno teplosměnné plochy kotle čistit. Při automatickým provozu veškeré přívody vzduchu jsou uzavřené a utěsněné. Při havarijním provozu je nutno odstranit uzávěry dusivky a v přikládacích dvířek, v místě otvoru pro hořák umístit ocelovou přírubu s růžicí (součást dodávky). Tah komína musí být v rozmezí do 10 Pa v automatickém režimu a 8 až 12 Pa při provozu na dřevo a 14 – 20 Pa při provozu na uhlí. Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejím správném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz.

  Teplovodní kotle s automatickou dodávkou paliva ROJEK KTP 20 PELLET ( 5,1 – 20 kW), ROJEK KTP 25 PELLET ( 5,3 – 25 kW) a ROJEK KTP 30 PELLET ( 5,5 – 30 kW) jsou vybaveny v základu standardně dochlazovací smyčkou (ochrana proti  přetopení) a splňují požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně Třídu 3 na palivo čisté bílé dřevěné pelety.

  Na těsnost kotlového tělesa je základní záruka 3 roky při dodržení provozních podmínek.

  Na těsnost kotlového tělesa při zapojení kotle s akumulační nádrží ROJEK je prodloužená záruka 5 roků při používání garantovaného a certifikovaného paliva a při dodržení provozních podmínek.

Kotle ROJEK KTP PELLET doporučujeme doplnit vždy akumulačníma nádržemi o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40 – 80 l akumulační vody. (Dotační programy vyžadují většinou 55 l na 1 kW instalovaného výkonu kotle)

 

 KTP25P-500

 

 Řady ROJEK PK. Výkony jsou 15, 20, 25, 30, 40, 49 a 60 kW.

  Teplovodní pyrolytické kotle ROJEK PK jsou vybaveny v základu standardně dochlazovací smyčkou (ochrana proti  přetopení) a splňují požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně Třídu 3  na palivo hnědé uhlí Ořech 1 a polenové dřevo při jmenovitém výkonu.  

  Kotel PK 15 splňuje požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně Třídu 4  na palivo hnědé uhlí Ořech 1.  

  Tyto teplovodní kotle jsou určené pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domků, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů s tepelnými ztrátami do 60 kW. Kotle jsou určeny pro spalování palivového dřeva – kusové polenové dřevo o délce 330 mm (PK 15) a 530 mm (ostatní výkonová řada), vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 – 18 MJ.kg-1  (Nebo krátké kusové dřevo a dřevěné brikety při vlhkosti do 20 %) anebo můžou spalovat hnědé uhlí Ořech 1 (20 – 40 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 – 20 MJ.kg-1. Palivo dřevo nutno používat suché o 12 – 20 % vlhkosti – to znamená cca. 3 roky staré. Výkon a funkce kotle je

zaručena při max. vlhkosti dřeva do 20 %, uhlí nutno používat suché do 15 %.

  Při spalování vlhkého dřeva, nebo uhlí nepracuje kotel správně ve zplyňovacím režimu, dochází ke snížení výkonu, zhoršení emisí, kondenzaci spalin v kotli.

  Výdrž kotle dle jmenovitého výkonu cca. 5 – 7 – 9 hodin a zvolené velikosti a druhu dřeva a až cca. 10 – 12 –14 hodin při palivu hnědé uhlí Ořech 1 (Kostka).

Na těsnost kotlového tělesa je základní záruka 3 roky při dodržení provozních podmínek.

Na těsnost kotlového tělesa při zapojení kotle s akumulační nádrží ROJEK je prodloužená záruka 5 roků při dodržení provozních podmínek.

  Kotle na ruční přikládání řady ROJEK KTP a PK doporučujeme doplnit vždy akumulačníma nádržemi o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40 – 80 l akumulační vody. (Dotační programy vyžadují většinou 55 l na 1 kW instalovaného výkonu kotle)

 

 

 PK15-500

 

  Naše společnost vyrábí dále teplovodní kotle s automatickou dodávkou paliva ROJEK TKA 15, regulovatelný výkon 3,5 – 15 kW  na automatické spalování hnědého uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 mm až 25 mm a dřevěných pelet o průměru 6 - 8 mm a to jak kvalitní bílé, tak i méně kvalitní s příměsí kůry. Dále ROJEK TKA 25, regulovatelný výkon 7,5 – 25 kW,  ROJEK TKA 45, regulovatelný výkon 13,5 – 45 kW a ROJEK TKA 80 , regulovatelný výkon 20 – 80 kW na automatické spalování hnědého uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 mm až 25 mm a dřevěných pelet o průměru 6 - 10 mm (25 mm u TKA 80) a to jak kvalitní bílé, tak i méně kvalitní s příměsí kůry. V kotli je instalován retortový hořák, který je konstruován na principu spodní dodávky paliva do spalovací části a samotné spalování připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky hořáku je palivo dodáváno šnekovým podavačem do litinového kolena retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Vyhořelé palivo – popel a struska – přepadávají přes okraje roštu do popelníku. Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody ( nastavitelná kotlovým termostatem ) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti ( např. prostorovým termostatem přes nadstavbovou regulaci kotle).

  Doplňkově po vložení skládaného litinového roštu, lze spalovat kusové dřevo a ostatní tuhá paliva v ručním režimu. (To neplatí pro dotované kotle !)

  Tyto teplovodní kotle jsou vybaveny v základu standardně dochlazovací smyčkou (ochrana proti  přetopení) a splňují požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně Třídu 3 na palivo čisté bílé dřevěné pelety  a hnědé uhlí ořech 2, nebo jenom pelety.

  Kotle TKA 25 a TKA BIO 25 splňují požadavky normy ČSN EN 303 – 5, konkrétně emisní Třídu 4 na palivo čisté bílé dřevěné pelety  a hnědé uhlí ořech 2, nebo jenom pelety pro kotel BIO. TKA 25 je první kotel, který emisní Třídu 4 splňuje na palivo hnědé uhlí Ořech 2 a pelety zároveň.

  Kotle řady TKA vyrábíme a prodáváme ve dvou vyhotoveních:

-     ROJEK TKA

-     ROJEK TKA BIO

 Provedení TKA :

  Automatický teplovodní kotel může být pokud není určen na dotace vybaven pro provoz v automatickém nebo ručním režimu. Kotel je pro ruční režim za příplatek dovybaven kvalitním skládaným litinovým roštem a termostatickým regulátorem tahu s řetízkem pro možnost regulace přívodu primárního vzduchu – regulaci výkonu kotle v ručním režimu.           

U tohoto provedení nelze žádat o dotaci ze SFŽP „ Zelená úsporám“, ale jde žádat o dotace v Moravskoslezském kraji a Ústeckém a Středočeském kraji.

 Provedení BIO : 

Retortový hořák s převodovkou umožňuje spalovat pouze pelety – lze žádat o dotaci ze SFŽP – splňujeme požadavky pro čerpání dotace v ČR z programu „ Zelená úsporám“ a dotace v Moravskoslezském kraji a Ústeckém a Středočeském kraji.

 

  Naše společnost vyrábí dále teplovodní kotle s automatickou dodávkou paliva  ROJEK A 15 s retortovým hořákem, který umožňuje spalovat v automatickém režimu čisté bílé dřevěné pelety nebo i méně kvalitní pelety s příměsí kůry o průměru 6 – 8 mm. Rozsah regulovatelného výkonu od 3,6 – 14 kW  předurčuje kotel ROJEK  A 15 k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou.

 

 TKA 25 500

 
 

2. Naše společnost Rojek dřevoobráběcí stroje a.s. vyrábí a dodává teplovodní kotle s automatickým přikládáním (nebo automatickým i ručním) a to:

 

Závěr:

  Je nutné vědět co chcete spalovat, jaká kvalita a hlavně vlhkost paliva bude a jak chcete do kotle přikládat jestli ručně nebo automaticky. Pak už jenom dle tepelných ztrát objektu zvolit výkonový stupeň kotle, kde se doporučuje spíš kotel lehce poddimenzovat než předimenzovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne a  k dalším dotazům jsme Vám plně k dispozici.

Ing. Pavel Till

Technická podpora prodeje tepelné techniky

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

tepelná technika

Masarykova 16, 517 50  Častolovice;

tel.: + 420 494 339 134, mob.: 603 889 474, fax: + 420 494 322 701

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.rojek.cz

 

 

 

 

 

Naše firma montuje kotle na pelety a biomasu od rakouské firmy ETA ENERGY.

 

Kotle na pelety

Zatímco dřevěné brikety a palivové dříví můžete spalovat celkem efektivně v jakýchkoli topidlech na dřevo, u pelet je situace jiná. Topení peletami vyžaduje nejprve výměnu staršího, neekologického kotle s nízkou účinností za moderní kotel. Kotle na pelety jsou vždy automatické, a tedy můžete zapomenout na ruční přikládání, a díky normám třetí nebo vyšší emisní třídy si můžete být jisti, že nezamořujete svoje okolí škodlivými spodinami.

img082.jpg

Mercedes mezi kotly na dřevo a pelety - kotle značky ETA ENERG   

img057.jpg      img052.jpgimg073.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

 

Jarní AKCE : 

Výměna kotle s Pražskou Plynárenskou a.s.

Montáže plynových kotlů ve spolupráci s PP a.s. slevy na kotle do výše 40%!!!

Montáže plynových kotlů na splátky, nabízíme tuto možnost s firmou HOME CREDIT. Lze kombinovat platbu Home Creditem a příspěvek od PP a.s.

informace tel. 733 212 777 

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní odborné konzultace ZDARMA a to od A do Z.

V případě, že si nevíte rady například s výměnou kotle, bojleru či průtokového ohřívače jsme tady pro Vás. Stačí jen zadat nezávaznou poptávku ZDE nebo nás kontaktovat na našem dispečinku 739 888 333. email: jakub.hruby@agaservis.cz

Na základě Vašeho požadavku Vás v co nejkratším čase zkontaktuje náš dispečink, který s vámi domluví termín návštěvy technika a ten následně přijede k Vám na místo, provede veškerá zaměření a technická posouzení aktuálního stavu,na jejichž základě připravíme nabídku přimo dle Vašich konkrétních potřeb na míru. 

A to vše zcela ZDARMA.

 

Jako jediní máme skladem ještě Turbo kotle na který dáváme slevu 50% více informací na tel. 733 212 777

 

Vyřizování dotací :

Dotace pro naše zákazníky (pouze Praha) zařizujeme.

Více info. 733 212 777

 

 

SERVISNÍ PROHLÍDKA kotle s PP a.s. ZDARMA !!

Zákazníci Pražské Plynárenské, kteří nemají vyčerpán příspěvek od tohoto dodavatele plynu mohou požadovat opravy a servisní prohlídky plynových kotlů formou příspěvku od PP a.s. Více informací na našem dispečinku Tel.: 739 888 333

 

 

MĚŘENÍ 4Pa dle

TPGG 704 01

Tímto testem určíme, zda je dostatečný přívod vzduchu pro spalování. 4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových hořáků a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech dle nové TPG 704 01. Provoz je bezpečný, pokud tyto hodnoty neklesnou pod hranici 4 Pa!

Měříme: Testo 330-2 LL

 

 

Jak často kontrolovat plynové spotřebiče

 

Všeobecně se jedná o roční servisní prohlídky. Plynové spotřebiče spadají do kategorie vyhrazených plynových zařízení kde je ze zákona o provozování plynového zařízení nutné 1 x ročně provádět servisní kontroly plynových spotřebičů do 50 kW.

 

 

skypescraper

....................................................................